Peatoimetaja Annela Laaneots
2015 mai

Kus on võrdsus ja mitmekesisus?

Värske OECD uuring näitas taas, et Eestis on meeste ja naiste palgaerinevus Euroopa Liidu suurim. Sooline palgalõhe Eestis ulatub 29,9 protsendini, kusjuures nii Lätis kui ka Leedus on palgalõhe poole väiksem. Praxise aprillis avaldatud uuring näitab, et ehkki mitmekesisem juhatus tähendab suuremat kasumimarginaali, on Eesti ettevõtete juhatused valdavalt ühetaolised. Nii on vaid üheksal protsendil ettevõtteist juhatuses nii venelasi kui eestlasi. Eesti ettevõtete juhatustes on enam mehi, uuritud valimis oli ettevõtete juhatuse liikmete hulgas 70% mehi ja 30% naisi, ehkki Eesti rahvastikus tervikuna on naisi veidi üle poole. Äsja astus ametisse ka uus valitsus, kus ministriteks on vaid kaks naisterahvast eelmise valitsuse kuue asemel. Mis maal me siis elame? Ühest küljest on riik andnud sõnumi, et palgalõhe on probleem, ja ka peaminister ütles pärast valitsuse ametisse nimetamist selle soolist koosseisu kommenteerides, et temagi tahaks, et valitsuses oleks rohkem naisi. Ent tulemus on ometi sõnadega vastuolus. Sotsiaalmeedia suisa kihas kriitikast, et meil pole valitsuses vene keelt esimese keelena kõnelejaid ja et naisterahvaid on liialt vähe, kui vaadata Eesti rahvastiku koosseisu. Tegu on kommunikatsioon, ka mitmekesisuse ja võrdõiguslikkuse poliitikas. Sellest ajakirjanumbrist saate lugeda, et tegu (näiteks pildi valik) on kommunikatsioon. Et ettevõtte töötajate heaolu suurendamiseks ettevõetavad tegevused on kommunikatsioon. Ka see, milline on juhatuse sooline, vanuseline ja etniline koosseis, on kommunikatsioon. Sellestki, kuidas mitmekesisust paremini kommunikeerida, saab lugeda värskest ajakirjanumbrist. Olgem ausad, toimetuse kolleegiumis võrdõiguslikkuse kommunikatsiooni fookusteemana arutades kõhklesime, kas teema ikka kannab ja kas on põhjust sel nii põhjalikult peatuda. Valus väljakukkumine põhjalast, kui vaadata valitsuse uut koosseisu ja ka üheülbalist pilti eri ettevõtete juhatuste liikmetest, annab tunnistust, et mainitud teema vajab siiski tähelepanu, mistõttu on selle käsitlemine just praegusel hetkel vägagi aktuaalne.

Loe edasi