Peatoimetaja Annela Laaneots
2014 november

Propaganda jõuline peatõste

"Propaganda teema ees silmade sulgemine ei tähenda seda, et teemat poleks olemas,” ütles infosõja teoreetik, Ukraina riikliku avaliku halduse akadeemia liige, õppejõud ja professor Georgi Potšeptsov. Sõitsime autoga lennujaamast linna poole ja vestlesime päevapoliitilistel teemadel. Oli Kaja mõttekoja "Propaganda jõuline peatõste: mida peab iga kommunikatsioonijuht ja turundaja sellest teadma?” eelõhtu. Potšeptsov saabus Kiievist. Potšeptsovi öeldu oli minu jaoks tähenduslik selle poolest, et Kaja mõttekoda ette valmistades olime kokku puutunud seisukohaga, et propaganda on negatiivne ja sellega meie ei tegele. Ometi kinnitasid Kaja mõttekoja esinejad, kaasa arvatud mõttekoja vestlusringis osalenud peatoimetajad, et propaganda on viimasel ajal intensiivistunud ja selle survet ei saa kahtluse alla seada. Meie valik on hoopis see, kas oskame seda ära tunda ja kasutada või oleme propaganda ohvrid, kas siis inimesena või organisatsiooni kommunikatsioonijuhi rollis. Eesti juhtivaid propagandaeksperte Agu Uudelepp kirjutab selles ajakirjanumbris, et edukas propaganda ei ole inimestele oma ideede vägisi peale pressimine, vaid selliste lugude loomine, mida inimesed ise tahavad kuulata, uskuda ja levitada. Tulemuseks on see, et inimesed hakkavad vabatahtlikult käituma viisil, mis on kasulik loo loojale. Georgi Potšeptsov soovitas Kaja mõttekojas Eesti kommunikatsioonijuhtidel end harida, olla kursis uute suundadega sotsiaal-, neuro- ja otsustamisteadustes ehk käitumisökonoomikas. Just need suunad mõjutavad tema sõnul meie tööd edaspidi. Potšeptsovi öeldu – harige ennast – kordas sedasama, mida rõhutas ka möödunudaastase Kaja mõttekoja üks peaesinejatest, Global Alliance'i president Anne Gregory. Tema sõnastas samuti ühe olulisema soovitusena, et kommunikatsioonijuhi jaoks on ülioluline end pidevalt harida, sest kunagi omandatust ja kogemusest tänapäeval enam ei piisa. Seetõttu on hea meenutada, et teie käes olev kommunikatsiooniajakiri Kaja sai kahe aasta eest ellu kutsutud just põhjusel, et Eesti kommunikatsioonijuhtidel oleks võimalik regulaarselt oma erialaseid teadmisi täiendada. Siinsest numbrist leiate palju põhjalikku lugemist propaganda ja infosõdade teemal.

Loe edasi