Peatoimetaja Annela Laaneots
2015 märts

Rahatarkusest ja finantskommuni-katsioonist

Rahatarkuse parim sõnumitooja on oma valdkonna asjatundja. Kommunikatsioonijuhid saavad oma tööga kaasa aidata, et organisatsiooni finantsinfo oleks saajale arusaadav, hõlpsasti hoomatav ja esitatud infosaaja vajadustest lähtuvalt. Infot on palju ja selles on keeruline orienteeruda. Kas ja kui palju suudame saadud informatsioonis olulist mitteolulisest eristada, mõjutab nii inimese tarbimisharjumusi kui ka organisatsioonide finantsotsuseid. Värskest ajakirjanumbrist saate lugeda, et üldised suunad kommunikatsiooni valdkonnas puudutavad ka finantskommunikatsiooni. Näiteks kommunikeerib riik infot eurotoetuste kohta järjest visuaalsemalt, pildilisemalt. Sest nagu räägib rahandusministeeriumi eurotoetuse kommunikatsioonijuht Talis Tobreluts oma artiklis – sadu numbriridu tabelites pole infovajajal hõlbus hoomata. Startup’ide kommunikatsioonis liigume veelgi edasi – võitlusesse tähelepanu eest. Loeme Transferwise’i kommunikatsiooni käsitlevast artiklist, et startup on valmis tähelepanu saamiseks märksa rohkem riske võtma, ühtlasi antakse talle ka rohkem andeks. Üks suund ettevõtete finantskommunikatsioonis on ka oma kanali loomine, mitte oma kommunikatsiooni ainult meedia või muude majaväliste vahendajate peale ülesehitamine. Tänapäeval on infokanali loomine lihtne ja pole ka enam kallis, mistõttu on nii mõnigi ettevõte läinud oma infokanali loomise teed – ikka selleks, et tarbijaid ja/või partnereid harida, neile infot pakkuda. Heaks tavaks on kujunenud, et organisatsioonid on valmis oma finantsinfot rohkem lahti seletama. Ka osatakse enamasti anda infot mitte enese, vaid tarbijate, klientide, koostööpartnerite soovidest ja vajadustest lähtuvalt. Finantsinstitutsioonide jaoks on professionaalne kommunikatsioonitegevus veel eriti oluline. Finantsvahendajate tegevus tugineb tarbijate, klientide ja koostööpartnerite usaldusele. Kliendibaas ja tegutsemisvõimalused on seda suuremad, mida usaldusväärsem, läbipaistvam ja kindlam on kommunikatsioon ettevõtte tegevusest Riik ja ettevõtjad teevad pingutusi, et Eestis finantskirjaoskust parandada. Tark tarbija või organisatsioon teeb tarku otsuseid.

Loe edasi