Peatoimetaja Annela Laaneots
2015 veebruar

Kommunikat-sioonist kaugetes külades

Tallinnast Lõuna-Eestisse on raudselt pikem tee kui Lõuna-Eestist Tallinna, rääkis mulle kord üks ääremaa ettevõtja, kes käis nädalas kord-paar pealinnas asju ajamas. Samas kui siseturistid, keda tema väikeettevõte teenindas, märkisid kord-paar aasta jooksul pealinnast välja jõudes tihtipeale, et sõit oli pikk ja võttis suure osa nende väärtuslikust nädalavahetusest. Kusagil Peetri küla kandis olla piir, mille ületamine nõudvat Tallinna poolt vaadates suurt ponnistust. Nõuab vist meiltki. Kui vaatan tagasi ilmunud ajakirjanumbritele, tundub, et väljastpoolt pealinna autorite rohkusega hiilata ei saa. Tõsi, enamik ettevõtteid/organisatsioone, millel on suuremad kommunikatsiooniosakonnad, asuvadki pealinnas. Seejuures töötab meie eriala spetsialiste ka Ida-Virumaal, Saaremaal, Raplamaal, Viljandis, Narvas, Setomaal, Võrumaal jm. Kolleegidega väljastpoolt pealinna nende tööst rääkides kõlab palju sarnast, ent ka erinevat, nii üllatav kui see Eesti väiksust silmas pidades ka ei tundu. Sestap lahkume teie käes oleva ajakirjaga Tallinnast, et heita pilk turundus- ja kommunikatsiooniteemadele, mis puudutavad meie kolleegide tööd pealinnast väljaspool. Kirjutame kohaturundusest, valdadeülestest turunduskommunikatsiooniprojektidest Lääne- ja Setomaal, kommunikatsioonist lõunaeestlastele ja info kättesaadavusest Ida-Virumaal, samuti suhtlusest maakonnameediaga. Minu isiklik lemmik siinses ajakirjanumbris on artikkel, kuidas saarlased valdu ühendasid – mõnusa saare huumoriga kirjutatud õpetlik lugu. Kirsiks tordil on seik, kuidas ühinemisprotsessi olulisimat koosolekut, mille lõpetuseks oli planeeritud ka Saaremaa oludes erakorraline sündmus – pressikonverents –, tabas tõeline meediahuvi. Kui kohal olid kõigi ühinevate valdade vallavanemad ja volikogude juhid, oli kohal ka meedia. Tervelt üks ajakirjanik! Pilt, mida ajakirjas selle artikli juures näete, räägib iseenda eest. Kohalike omavalitsuste ühendamise teema ja sellest tulenevalt muutuste kommunikatsioon on ju õhus oleva ja paratamatult läheneva riigireformi kontekstis iseenesest äärmiselt asjaja ajakohane. Sõidan päris tihti Eestis ringi ja mul on hea meel jagada kolleegide kirjutisi sellest, kuidas me mitte ainult pealinnas, vaid kogu Eestis kommunikatsiooni korraldame ja seda senisest paremini teha võiksime.

Loe edasi